ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

قش دولت باید از تصدیگری توسعه به تسهیلگری توسعه تغییر کند.


دبیرکل خانه تعاونگران: نقش دولت باید از تصدیگری توسعه به تسهیلگری توسعه تغییر کند.

وبینار نقش نهادهای تسهیلگر در توسعه کارآفرینی تعاونی با حضور تعاونگران استان همدان برگزار شد.

علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران در این نشست ضمن تشریح شاخص های اقتصادی و همچنین جایگاه بخش تعاونی در استان  بر  ضرورت تبدیل نقش دولت از  تصدیگری توسعه کارآفرینی به تسهیلگری توسعه تاکید کرد و خواستار ایجاد هم افزایی میان نهادهای تسهیلگر بخش تعاونی در استان همدان شد.

 صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما