رضا عسکری نژاد
لیسانس روانشناسی
مدیرعامل تعاونی خدمات رایانه ای کاکتوس -
اصغر خانی

سعید اله وردی

سعید کشانی

مهوش رضائی باغنوئی
فوق لیسانس حقوق خصوصی
وکیل قیروکارزین -
«12...9293949596979899100101»