سیده زهره اصغری
فوق لیسانس کارآفرینی
کارآفرینی.بازاریابی.حسابداری ومالی.مدیریت ارشد و اجرایی.برنامه ریزی -
افسانه صالح خو باورصاد
لیسانس صنایع دستی
مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی استان خوزستان -
رضا حسین نژاد

فاخته فرخیان قهفرخی
مدیرعامل تعاونی تولیدی هشت بهشت آغاجاری -
فاخته فرخیان قهفرخی
لیسانس مدیریت دولتی
صنعت گر شهرستان آغاجاری -
«12...899091929394959697...100101»