فهیمه بابایی صلحدارکلایی
دیپلم انسانی
مدیر عامل تولیدی پوشاک تن پوشان قائم تبرستان -
مهدی هدایتی

پریوش علی زاده
فوق لیسانس حقوق خصوصی
عضو اصلی شورای حل اختلاف منطقه 2 گیشا - کارشناس دادسرای ناحیه 2 - مدرس نیروی انتظامی -
عطیه اشرف کاشانی
لیسانس حقوق
عضو شورای حل اختلاف - دبیر شرکت بین المللی بهارروب - کارشناس پیشخوان دولت -
مهدی درخشانی مهر

«12...909192939495969798...100»