فرزاد محمودی ده چشمه
فوق لیسانس مدیریت کسب و کار

رقیه اسدی پیراحمدکندی

علیرضا رستی

عارفه ملائی
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
معاونت اجرائی و عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری توازن بورس کالا - مدیرعامل شرکت گوهر اندیش فردا - مدیر عامل شرکت کارگزاری خوشه چین -
اسماعیل زمانی علویجه
فوق دیپلم حقوق
مدیر اداری فولاد علویجه -
«12...9293949596979899100101»