ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

خانه تعاونگران مجوز کاریابی داخلی گرفت.


خانه تعاونگران با هدف تأمین شرایط و امکانات کار برای کارجویان و  آموزش و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و کارخانجات بویژه تشکل های تعاونی اقدام به اخذ مجوز دفتر مشاوره شغلی و کاریابی داخلی نموده است.

 صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما