ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

حقوق تعاون - ایران،آلمان و فرانسه،تالیف:دکتر علی حسین شهریور، انتشارات پایگان، تهران:1380 مقررات بانکی ایران ، تالیف:دکتر علی حسین شهریور ، انتشارات دهخدا، تهران: 1389 حقوق تعاون، تالیف دکتر حسن حسنی، انتشارات دانشگاه تهران،1383
اصول مدیریت تعاونی ها در ایران،مهراندخت نظام شهیدی، تهران:1381 حقوق تعاون، ارسلان ثابت سعیدی، انتشارات پیام نور، 1387 اصول مدیریت تعاونی ها، غلامرضا سلیم، پیام نور، 1389
 
 مدیریت تعاونی های سهامی عام ، تالیف : دکتر علی حسین شهریور، تهران، انتشارات شهر آب، دی ماه 1392 بخش تعاون در ایران ، فرازها و فرودها ، تالیف : دکتر علی حسین شهریور، تهران، انتشارات ارشدان، شهریور ماه  1400  
     
     
     
     
     

 

صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما