ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

متن تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین خانه تعاونگران ایران و انجمن بهره وری ایران

گسترش دامنه تعامل، همکاری و همگرایی مطلوب در بین انجمن ها و تشکل های غیر دولتی با هدف نیل به اهداف بلند توسعه ملی که از جمله مهمترین مسئولیت های شناخته شده تشکل ها به شمار می رود و بر اساس روح حاکم بر فضای مسئولیت ها و اهداف و همکاری در بخش غیر دولتی، خانه تعاونگران ایران به نمایندگی جناب آقای دکتر علی حسین شهریور و انجمن بهره وری ایران به نمایندگی جناب آقای مهندس حسین حاجیان برزی در چارچوب این تفاهم نامه در زمینه های آموزشی، فنی، فرهنگی، توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد،کیفیت و بهره وری به شرح زیر همکاری می¬کنند:

ماده1) موضوع تفاهم نامه:

- بهره برداری بهینه از طریق ایجاد هم افزایی ظرفیتها و توانمندیها و امکانات علمی، فنی، فرهنگی و پژوهشی موجود در هر یک از تشکل های فوق الذکر در چارچوب اساسنامه.

- مشارکت در ارتقای بهره وری و استاندارد سازی با طراحی مدل ملی در کشور از جمله تدوین و تجدید نظر استانداردهای کارخانه ای، ملی، مقررات فنی و خود اظهاری بر اساس فهرست های پیشنهادی منطبق با نیازمندی های شرکت های تعاونی، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون.

- همکاری در برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی موردنیاز بخش تعاونی.

-مشارکت همکاری در اجرای طرحها و پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی.

- همکاری و تعاون در چاپ، نشر و ترجمه کتب و نشریات و تولید لوح های فشرده مرتبط با بهره وری.

- برگزاری نمایشگاه، جشنواره، همایش و سمینار در داخل یا خارج از کشور.

- مشارکت در طراحی و اعطای جوائز مرتبط با بهره وری، استاندارد سازی و سرآمدی برای شرکت های تعاونی، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در داخل یا خارج از کشور.

-کمک و مساعدت به یکدیگر در جذب متقاضیان دوره های آموزشی و اعضاء جدید.

- همکاری در ترویج و گسترش فرهنگ تعاون و ارائه مشاوره به تعاونیها با تأمین اساتید مجرب در این زمینه.

ماده2) روش اجرایی:

-تشکیل کارگروه با حضور مسئول و یا نماینده تام الاختیار دو تشکل فوق الذکر برای تدوین جدول برنامه ها و نحوه اجرایی کردن تفاهم نامه.

- تشکیل جلسات کمیته اجرایی.

- برای اجرای بهینه فعالیتهای مذکور در ماده یک این تفاهم نامه از خدمات تخصصی اساتید و مشاوران حقیقی و حقوقی استفاده می شود.

ماده3) تأمین هزینه های مالی:

در مواردی که بر اساس توافق فعالیت با همکاری امضاء کنندگان این تفاهم نامه انجام می شود، شرایط مالی تفاهم نامه در قالب قراردهای جداگانه تعریف و به امضاء طرفین خواهد رسید.

ماده4) مدت تفاهم نامه:

مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت 1 سال است که با توافق طرفین برای دوره های بعدی قابل تمدید می باشد.

ماده5) تعهدات طرفین:

- طرفین متعهدند برای انجام موضوعات تفاهم نامه، اطلاعات موردنیاز را در اختیار همدیگر قرار داده و همچنین با جدید و همت کافی با یگدیگر همکاری نمایند.

- خانه تعاونگران و انجمن بهره¬وری نسبت به معرفی دو تشکل (نام و لوگو) بعنوان همکار و حامی در مبادی اطلاع رسانی و وبسایت خود اقدام می¬نمایند.

- دو طرف متعهدند حقوق مادی و معنوی طرف مقابل در خصوص نتایج حاصل از فعالیت های مشترک را به رسمیت بشناسند.

- طرفین متعهدند اطلاعات، اسناد، مدارک و داده هایی که در فرآیند همکاری به دست می آیند را بدون هماهنگی با طرف دیگر افشاء ننمایند.

- دو طرف متعهدند کلیه تغییرات در برنامه را به یکدیگر اعلام نمایند.

- طرفین متعهدند با حسن نیت کلیه اقدامات را به انجام برسانند.

ماده6) مقررات نهایی:

طرفین متعد شدند کلیه اختیارات ناشی از این تفاهم نامه را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند.

ماده7) سایر موارد:

این تفاهم نامه در 7 ماده و در دو نسخه که هر یک حکم واحد را دارندتنظیم و در تاریخ 25/05/1393 به امضاء طرفین رسید.

صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما