ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

بسمه تعالی

به منظور ايجاد وگسترش و همفكري وهمكاري فيمابين، اين تفاهمنامه مابين خانه تعاونگران ایرانی به نمايندگي آقای دکترعلی حسین شهریور، دبیرکل  (كه ازاين پس خانه ناميده ميشود) و انجمن علمی تعاون به نمايندگي آقای دکتر علیقلی حیدری، رئیس هیئت مدیره(كه از اين پس انجمن ناميده ميشود) توافق وبه امضاء مي‌رسد. با امضاي اين تفاهمنامه طرفين حد اعلاي تلاش خويش را در جهت گسترش توان ملي در حل مشكلات ومعضلات بخش تعاونی موضوع اين تفاهمنامه ونيل به ارتقای دانش مدیران تشکلهای تعاونی مبذول داشته و از هيچ كوششي دراين جهت خودداري نخواهند نمود.

ماده1) موضوع تفاهم نامه:

 • بهره برداری بهینه از طریق ایجاد هم افزایی ظرفیتها و توانمندیها و امکانات هر یک از تشکل های فوق الذکر در چارچوب اساسنامه.
 • مشارکت درانجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نياز بخش تعاونی
 • همکاری در برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی موردنیاز مدیران و بازرسان و کارکنان شرکت های تعاونی، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون.
 • مشارکت و همکاری در اجرای طرحها و پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نياز بخش تعاونی.
 • همکاریدر تالیف و ترجمه کتب و و مقالات مرتبط با بخش تعاونی.
 • برگزاری نمایشگاه، جشنواره، همایش و سمینار.
 • کمک در داوری کتب ، مقالات ، پایان نامه ها و  جوائز مرتبط با  تعالی مدیریت ، بهره وری، استاندارد سازی و سرآمدی برای شرکت های تعاونی، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون.
 • همکاری در ترویج و گسترش فرهنگ تعاون و ارائه مشاوره به تعاونیها با تأمین اساتید مجرب در این زمینه.

ماده2) روش اجرایی

الف- طرفين يكي از اعضای خود را به عنوان نماينده تعيين و به طرف مقابل معرفي مينمايند.

ب- نمايندگان طرفين جلسات ماهيانه مشترك داشته و برنامه ريزي و هماهنگيهاي لازم را معمول ميدارند.

پ- كليه توافقهاي حاصل بين نمايندگان، صورتجلسه شده و مورد بررسي واحدهاي ذيربط قرارگرفته ونتيجه به طرف مقابل اعلام ميشود.

ماده3) تأمین هزینه های مالی:

در مواردی که بر اساس توافق فعالیت با همکاری امضاء کنندگان این تفاهم نامه انجام می شود، شرایط مالی تفاهم نامه در قالب قراردهای جداگانه تعریف و به امضاء طرفین خواهد رسید.

ماده4) مدت تفاهم نامه:مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت 5 سال است و در صورت عدم اعلام مخالفت از سوی طرفین برای دوره های بعدی معتبر می باشد.

ماده5) تعهدات طرفین:

 • طرفین متعهدند برای انجام موضوعات تفاهم نامه، اطلاعات موردنیاز را در اختیار همدیگر قرار دهند.
 • خانه و انجمن نسبت به استفاده از نام و لوگویدو تشکل بعنوان همکار و حامی در کلیه همایش ها و جشنواره ها و ... که برگزار می کنند و همچنین وبسایت خود اقدام مینمایند.
 • دو طرف متعهدند حقوق مادی و معنوی طرف مقابل در خصوص نتایج حاصل از فعالیت های مشترک را به رسمیت بشناسند.
 • طرفین متعهدند اطلاعات، اسناد، مدارک و داده هایی که در فرآیند همکاری به دست می آیند را بدون هماهنگی با طرف دیگر افشاء ننمایند.

ماده6) مقررات نهایی:طرفین متعد شدند کلیه اختیارات ناشی از این تفاهم نامه را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند.

ماده7) سایر موارد:این تفاهم نامه در 7 ماده و در دو نسخه که هر یک حکم واحد را دارندتنظیم و در تاریخ 05/12/1393 به امضاء طرفین رسید.

 

نماينده خانه

دکتر علی حسین شهریور

امضـاء:

نماينده انجمن

دکتر علیقلی حیدری

امضـاء:

 

 

صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما