ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

دکترناصر میرسپاسی
دکتری مدیریت از آمریکا
استاد دانشگاه آزاد اسلامی - رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد و مدیر گروه مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات - سرپرست گروههای مدیریت دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - سردبیر مجله اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی - رئیس سابق انجمن علوم مدیریت ایران (دو دوره) - رئیس هیئت مدیره موسسه بین المللی مدیریت نوآور - هیئت مدیره انجمن علمی تعاون -
کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار - کتاب مدیریت منابع انسانی و روابط کار - کتاب مدیریت فرهنگ سازمان -
دکتر حمید انصاری
دکتری تعاون
سرپرستي بخش تحقيقات تعاوني - سرپرستي امور دانشجويي - مديريت گروه آموزشي برنامه‏ ريزي و رفاه اجتماعي - رئيس موسسه تحقيقات تعاون - دانشيار گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی از دانشگاه تهران -
کتاب مباني مردم شناسي - کتاب مباني تعاون - کتاب فرهنگ علوم اجتماعي - کتاب تعاوني ها در هزاره سوم - مقاله بررسي سيستم مالياتي و نحوه تقسيم سود در تعاوني هاي كارگري در جمهوري چكسلواكي - مقاله تحليلي بر اصول تعاون - مقاله عاوني ها در بخش منابع طبيعي پاراداكس گروهي و مالكيت - مقاله مديريت منابع جنگلي و جايگاه تعاوني ها در ساختار مديزيت جنگل - تحقیق بررسي تعاونيهاي مصرف كارگري - تحقیق بررسي ابعاد مديريتي و سازماندهي تعاونيهاي جنگل نشينان در استانهاي گيلان و مازندران - تحقیق بررسي عملكرد تعاوني روستايي شباهنگ و عوامل موثر بر آن -
دکتر نادر هوشمندبار
دکتری توسعه مدیریت دولتی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی تاکسی بار تهران -
کتاب بیش از 10 عنوان - تحقیق بیش از 3عنوان - مقاله دهها عنوان -
دکتر داود مجتهد
دکتری اقتصاد
معاون تحقیقات ،آموزش و ترویج وزارت تعاون - استاد دانشگاه تهران -
مقاله بررسی علل بروز اختلاف و مدیریت تعارض در شرکت های تعاونی - مقاله توسعه منابع انسانی در بخش تعاونی ایران و ضرورت ایجاد تحول در آن - مقاله نقش تعاونیهای بهداشتی - درمانی در ژاپن - مقاله تعاون در ایران -
دکتر ملیحه شیانی
دکتری جامعه شناسی
مدیر گروه تعاون دانشگاه تهران - استادیار دانشكده علوم اجتماعي‏‎/‎‏گروه تعاون -
مقاله رابطه سرمايه اجتماعي با رفاه اجتماعي - مقاله تحليل جامعه شناختي احساس آنومي اقتصادي در ميان جوانان - مقاله كارپايه مفهومي و مفهوم سازي سرمايه اجتماعي با تكيد بر شرايط ايران - مقاله سلامت پيامد سرمايه اجتماعي -

صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما