ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

بسمه تعالی

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین

خانه تعاونگران ایرانی و مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی

 

گسترش دامنه تعامل،همکاری و همگرایی مطلوب در بین انجمن‌ها و تشکل های غیر دولتی با هدف نیل به اهداف بلند توسعه ملی که  از جمله  مهمترین مسئولیت ها وماموریت های شناخته شده تشکل ها به شمار می رود  و بر اساس روح حاکم بر فضای مسئولیت ها و اهداف و همکاری در بخش غیر دولتی، مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی به نمایندگی آقای دکترعلی حکیم عطار و خانه تعاونگران ایران  به نمایندگی آقای دکتر علی حسین شهریور درچارچوب این تفاهم نامه در زمینه های آموزشی،علمی،فنی،فرهنگی،ورزشی،توسعه وترویج فرهنگ استاندارد،کیفیت و بهروری به شرح مواد زیر همکاری می کنند:

ماده1)موضوع تفاهم نامه

-بهره برداری بهینه از طریق ایجاد هم افزایی ظرفیت ها و توانمندی ها و امکانات علمی-فنی-فرهنگی و پژوهشی موجود در هریک از تشکل های فوق الذکردر چارچوب اساسنامه .

ـ مشارکت در توسعه استاندارد سازی در کشور از جمله تدوین و تجدید نظر استانداردهای کارخانه ای ، ملی ، مقررات فنی و خود اظهاری بر اساس فهرست های پیشنهادی منطبق با نیازمندیهای شرکتهای تعاونی ، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون

ـ همکاری در برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز شرکتهای تعاونی ، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در بخش صنعت، معدن و خدمات

ـ مشارکت و همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی

ـ همکاری و تعاون در چاپ ، نشر و ترجمه کتب و نشریات و تولید لوح های فشرده مرتبط با استاندارد و کیفیت و دیگر موضوعات مرتبط

ـ برگزاری نمایشگاه، جشنواره، همایش و سمینارهای ذیربط در داخل یا خارج از کشور

ـمشارکت در طراحی و اعطای جوائز مرتبط با کیفیت، بهره وری، استاندارد سازی و سرآمدی برای شرکتهای تعاونی ، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون و یا محصولات برتر و یا در موضوعات جدید.

ـ تعیین ماهنامه به عنوان نهاد فرهنگی مشترک و تقویت بنیه علمی و محتوایی آن برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان

ـ مشارکت در امور ارزیابی بازرسی و ممیزی در سطح کلان با در نظر گرفتن اصل عدم رقابت با شرکتهای تعاونی ، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در داخل یا خارج از کشور

ـ کمک و مساعدت به یکدیگر در جذب متقاضیان دوره های آموزشی و اعضاء جدید.

ـ طراحی و تهیه محتوا و برنامه ریزی و استفاده از آموزش‌های مجازی برای توسعه آموزشهای کاربردی و استانداردها به ویژه شرکتها تعاونی و اتحادیه های تعاونی کشورهای اسلامی و غیر متعهد ها

ـ همکاری در ترویج و گسترش فرهنگ تعاون و ارائه  مشاوره برای تاسیس تعاونی ها

ماده2) روش اجرایی

  • تشکیل ستادی باحضور بالاترین مسئول دو تشکل فوق الذکر برای تدوین جدول برنامه ها و نحوه اجرایی کردن تفاهم نامه.
  • تشکیل کارگروهی ازنمایندگان دو تشکل برای تهیه وتدوین برنامه یکسال.
  •  تشکیل جلسات کمیته اجرایی.
  • برای اجرای بهینه فعالیتهای مذکوردرماده یک این تفاهمنامه ازخدمات تخصصی اساتیدومشاوران حقیقی وحقوقی استفاده می شود.

ماده3) تامین هزینه های مالی

در مواردی که بر اساس توافق فعالیتی با همکاری  امضاء کنندگان این تفاهم نامه انجام می شود، شرایط  مالی تفاهم نامه در قالب قراردادهای جداگانه تعریف و به امضاء طرفین خواهد رسید.

ماده4) مدت تفاهم نامه

مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ  امضاء به مدت دو سال است که با توافق طرفین برای دوره های بعدی قابل تمدید می باشد

ماده5)تعهدات طرفین:

  • طرفین متعهدند برای انجام موضوعات تفاهم نامه، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار همدیگر قرار داده و همچنین با جدیت و همت کافی با یکدیگر همکاری نمایند.
  • مجمع استاندارد  و خانه تعاونگران  نسبت به معرفی دو تشکل(نام و لوگو) بعنوان همکار در مبادی اطلاع رسانی و وبسایت خود اقدام می نمایند.
  • دو طرف متعهدند حقوق مادی و معنوی طرف مقابل در خصوص نتایج حاصل از فعالیتهای مشترک را به رسمیت بشناسند.
  • طرفین متعهدند اطلاعات،اسناد، مدارک و داده هایی که در فرآیند همکاری به دست می آید را بدون هماهنگی با طرف دیگر  افشاء ننمایند.
  • دو طرف متعهدند کلیه تغییرات در برنامه را به یکدیگر اعلام نمایند.
  • طرفین متعهدند باحسن نیت کلیه اقدامات را به انجام برسانند.

ماده6) مقررات نهایی:

طرفین متعهد شدند کلیه اختیارات ناشی از این تفاهم نامه را از طریق صلح  و سازش حل و فصل نمایند.

ماده7)سایر موارد

این تفاهم نامه در 7 ماده و در دو نسخه که هر یک حکم واحد را دارد تنظیم و در تاریخ  1392/02/01  به امضاء طرفین رسید.

 

       
 

دکتر علی حسین شهریور

مدیرعامل خانه تعاونگران ایران 

 

 

 

دکترعلی حکیم عطار

رئیس هیئت مدیره مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی

 

 

 

صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما