ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

با نام خدا  

                                              

تفاهم نامه همكاري

معاونت امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و خانه تعاونگران ایرانی، انجمن بهره وری ایران و انجمن علمی تعاون

 با استعانت از درگاه خداوند متعال، در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ساير اسناد بالا دستي و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای اجرایی نمودن طرح تحول بخش تعاونی بویژه راهبرد توانمندسازی مدیریت و منابع انسانی بخش تعاونی به منظور ارتقاي توانمندي حرفه­ای مدیران و اعضای شرکت­های تعاونی و نيروي انساني شاغل در بخش تعاونی و همچنین بهره مندي مستمر از ظرفيت­هاي موجود در جهت ترویج و گسترش فرهنگ تعالی سازمانی و استاندارد سازی مدیریت واستقرار چرخه بهره وری در حوزه تعاونی ها  اين تفاهم نامه بین معاونت امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به نمايندگي آقاي دکتر حمداله رستمی مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها كه از اين پس معاونت امور تعاون  ناميده می­شود و اعضای گروه بهره وری بخش تعاونی شامل: خانه تعاونگران ایرانی به نمايندگي آقاي سید محمود رشیدی فرد، انجمن بهره وری ایران به نمایندگی آقای دکتر محمد علی مهدوی زفرقندی مدیرعامل و آقای علیقلی حیدری رئیس انجمن علمی تعاون به شرح ذيل منعقد مي­گردد.

   ماده 1 - اهداف تفاهم نامه

1-1-توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی ها

2-1- تهيه و تدوين استانداردهاي مديريتي و رتبه بندی تعاوني‌ها

3-1- عارضه یابی ، اجرای برنامه هاي بهبود و استقرار چرخه بهره وری در تعاونی ها

4-1- اجرای سیستم هاي تعالی سازمانی در تعاونی ها با استفاده از مدل EFQM

5-1- تشويق تعاونی ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون براي انجام عمليات خود ارزيابي و شناخت نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود

6-1- نيازسنجي، برنامه ريزي، ساماندهی، اجراء و ارزشيابي کارگاه ها و دوره هاي ترویجی و آموزشی مرتبط با بهره وری و تعالی سازمانی

7-1- برگزاری جشنواره تعالی مدیریت تعاونی و اعطای گواهینامه و جایزه به تعاونی های سرآمد در حوزه بهره وری و تعالی سازمانی با هدف تبادل تجربیات موفق و ايجاد فضاي رقابتي براي تعالي تعاونی ها

ماده 2- تعهدات معاونت امور تعاون

1-2- تهیه و ابلاغ دستورالعمل­های لازم به منظور معرفي و ترويج بهره وری و تعالی سازمانی در تعاونی ها.

2-2- همکاری و ترغیب تعاونی ها جهت مشارکت در فرآیند طرح ملی تعالی مدیریت و ارتقای بهره وری و انجام عمليات خود ارزيابي و رتبه بندی

3-2- همکاری جهت تدوین استانداردهاي مديريتي و حرفه‌اي نمودن مديريت در تعاوني‌ها و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز.

4-2- معرفی کارشناسان و متخصصان مجرب جهت همکاری و عضویت در ارکان ،کمیته­های تخصصی وفرآیند ارزیابی و رتبه بندی تعاونی ها.

5-2- حمایت و کمک به تامین اعتبار مورد نياز جهت عارضه یابی ، اجرای برنامه های بهبود ، ارزیابی ، رتبه بندی و برگزاری جشنواره و دوره های آموزشی مورد نياز.

6-2- حمایت و کمک به تامین اعتبار مورد نیاز برای  تالیف و  ترجمه کتب و منابع آموزشي و كمك آموزشي موضوع اهداف تفاهم نامه.

7-2- همكاري در تامين فضا و تجهيزات آموزشي و تامین اعتبار مورد نیاز دوره های مورد نیاز برای گروه هدف.

8-2- همكاري در تدوين و اجرايي نمودن برنامه های مرتبط با ارتقا بهره وري و سیستم هاي تعالی سازمانی در تعاونی­ها

9-2-  همکاری در برگزاری سمینار ها، همایش­ها و جشنواره های مربوط به بهره وری و تعالی مدیریت تعاونی ها در سطح ملی و استانی.

ماده 3- تعهدات گروه بهره وری بخش تعاونی

1-3- عارضه یابی ، ارایه و اجرای برنامه های بهبود ، تعیین شاخص های اختصاصی، سنجش و استقرار چرخه بهره وری در تعاونی ها و تهیه بانک مشاورین توسط انجمن بهره وری ایران با همکاری گروه. 

2-3- نیازسنجی و تدوین منابع آموزشی وکمک آموزشی ، برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزش های بهره وری و تعالی سازمانی و تهیه بانک مدرسین توسط انجمن علمی تعاون برای مدیران تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون با همکاری گروه.

3-3- ارزیابی ، تهیه گزارش بازخور و ارایه برنامه های بهبود ، رتبه بندی تعاونی ها ، اعطای گواهینامه و جایزه به تشکل های بهره ور و سرآمد و برگزاری جشنواره تعالی مدیریت تعاونی و تهیه بانک ارزیابان توسط خانه تعاونگران با همکاری گروه.

4-3- عضویت کارشناسان و متخصصان معرفی شده از طرف معاونت امور تعاون در کمیته­های تخصصی مربوطه و صدور ابلاغ برای آنان.

5-3- بارگذاری محتوای استانداردها و مدل های تدوین شده موضوع تفاهم نامه بر روی سایت های گروه.

6-3- برگزاری کنفرانس و همایشهای علمی و تخصصی مرتبط با بهره وری ، تعالی سازمانی و مدیریت تعاونی ها.

7-3-  ترویج فرهنگ بهره وری و تعالی سازمانی بین تعاونی ها، اتحاديه­ها و اتاق­های تعاون.

ماده 4- نظارت و هماهنگی

به منظور اجرای صحیح و دقیق مفاد این تفاهم نامه گروه بهره وری بخش تعاون متشکل از نمایندگان طرفین با همکاری و نظارت مدیرکل دفتر تحقیقات، آموزش و ترویج تعاون تشکیل می­گردد. دبیرخانه گروه درخانه تعاونگران مستقرمی باشد.

ماده 5-  تعهدات مالی

هرگونه بار مالی در اجرای مفاد این تفاهم نامه از سوی دو طرف می­بایست بر اساس انعقاد قراردادهای جداگانه بین طرفین و ترجیحا در قالب کمک به تعاونی ها انجام پذیرد. ضمنا زمینه مشارکت تعاونی ها در تامین بخشی از هزینه ها فراهم گردد.

ماده 6- مدت تفاهم نامه

  مدت اين تفاهم نامه از تاريخ امضا به مدت سه سال شمسي مي­باشد كه تمديد و ادامه فعاليت، بازنگري، تصحيح و يا تغييرات در مفاد اين تفاهم نامه با توافق طرفين انجام مي­شود.

1-7- در صورت اتمام مدت اعتبار و عدم تمدید تفاهم نامه، انجام کلیه تعهدات ناتمام هریک از طرفین الزامی می­باشد.

2-7- طرفین یک هفته پس از مبادله تفاهم نامه نسبت به معرفی نماینده تام­الاختیار جهت اقدامات اجرایی اقدام خواهند نمود که این افراد مسئولیت پیشبرد مفاد تفاهم نامه را بعهده خواهند داشت.

 

ماده 7-  ساير موارد

1-7- هرگاه به علت بروز حوادث غیر مترقبه یا هر حادثه­ای خارج از حیطه و اقتدار طرفین، موضوع تفاهم نامه به تاخیر بیافتد مسئولیت آن متوجه هیچ یک از طرفین نخواهد بود. بدیهی است بعد از رفع موانع و عادی شدن وضعیت، هریک از طرفین کماکان ملزم و متعهد به اجرای مفاد تفاهم نامه خواهند بود. در این صورت مدت حادثه به زمان تفاهم نامه اضافه می­گردد.

 2-7- در شرايطي كه اجراي تفاهم نامه منجر به توليد يك دستاورد مي­شود، حقوق مادي و معنوي به طرفين تعلق خواهد داشت.

3-7- ساير شرايط و مواردي كه در اين تفاهم نامه پيش­بيني نگرديده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به تفاهم نامه­ها و قوانين جاري مملكتي بوده و براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.

4-7- مسئول پيگيري اجراي اين تفاهم نامه از طرف معاونت امور تعاون، دفتر  ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی­ها می‌باشد.

5-7 - اين تفاهم نامه در 7 ماده و دو نسخه تنظيم گرديده و به امضاي طرفين رسيده است كه هر كدام از نســخ آن حكـــم واحد را دارند.

صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما