ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

شرایط عضویت در بانک اطلاعات خبرگان بخش تعاون

بانک اطلاعات نخبگان بخش تعاون این امکان را فراهم می سازد تا اعضا با تکمیل فرم عضویت به صورت بر روی خط (online) نسبت به در خواست عضویت اقدام نمایند. پس از تایید توسط خانه تعاونگران نام و نام خانوادگی و برخی از سوابق علمی و اجرایی عضو در بانک قرار می گیرد. اعضا با دریافت شناسه کاربری و کلمه عبور امکان دسترسی، ویرایش، تکمیل و اصلاح اطلاعات را دارند. اعضا بانک بر اساس شرایط زیرانتخاب می شوند:

شرط سنی:

داشتن حداقل 35 سال سن

 

شرایط تحصیلی

افرادی به عضویت بانک پذیرفته می شوند که داری یکی از شرایط تحصیلی زیر باشند:

 1. دارا بودن حداقل مدرك  دکتری به علاوه 5 سال تجربه آموزشی یا اجرایی

 2. كارشناس ارشد به علاوه 10 سال تجربه آموزشی یا اجرایی

 3. دارا بودن حداقل مدرك  دکتری حداقل 1 سال سابقه مديريت در سطوح ارشد  سازمان های دولتی مرتبط با بخش تعاون (معاون وزیر و بالاتر یا رئیس سازمان)

 4. كارشناس ارشد با 5 سال سابقه مدیریت در سطوح ارشد  سازمان های دولتی مرتبط با بخش تعاون (معاون وزیر و بالاتر یا رئیس سازمان)

 5. کارشناس با 20 سال سابقه آموزشی یا اجرایی

 

ویژگی های شغلی:

اعضا باید دارای یکی از مشاغل زیر باشند:

 1. هیات علمی در گروه های آموزشی تعاون،

 2. شاغل در سازمان های دولتی مرتبط با بخش تعاون،

 3. شاغل در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق مرکزی تعاون و اتاق های تعاون استان ها

 4. بازنشسته در یکی از مشاغل فوق

    

سابقه علمی و پژوهشی

اعضا بایستی دارای آثار علمی در حد اقل یکی از موارد زیر باشند:

 1. تالیف و انتشار حد اقل یک کتاب

 2. انتشار حد اقل 3 مقاله در زمینه تعاون.

 3. اجرای حد اقل یک طرح پژوهشی در زمینه تعاون 

 4. داوری یا نظارت پروژه های تحقیقاتی حد اقل 5 مورد

 5. ترجمه حداقل دو کتاب مرتبط با موضوع تعاون

 6. ترکیبی از مواد 2 و 4 مجموعا 5 مورد

 

صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما