ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

محمد کبیری معاون تعاون شد


محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از انتصاب محمد کبیرى به سمت معاون امور تعاون و پروانه رضایى به سمت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان تهران خبر داد. همچنین سیدحمیدکلانترى معاون سابق امور تعاون به عنوان مشاور وزیر منصوب شده است.

 صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما