ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

همایش نقش تعاون در توسعه اقتصاد استان فارس برگزار شد


از سوی خانه تعاونگران فارس ، همایش نقش تعاون در توسعه اقتصاد استان فارس برگزار شد. مدیر کل ترویج آموزش و تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش نقش تعاونيها در توسعه اقتصاد استان فارس كه توسط خانه تعاونگران اين استان در شيراز برگزار شد گفت: اگر بتوانیم کارکرد های تعاون را در اقتصاد ملی تعریف کنیم نگاه ها مثبت خواهد شد.
مسلم خانی با تاکید بر اینکه راه توسعه تعاون از مجلس و دولت عبور نمی کند، افزود: راه توسعه تعاون فقط از اتوبان تعاون میگذرد و این مهم به نوع فعالیت ها و نگاه تعاونگران بستگی دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس نیز در همایش نقش تعاونيها در توسعه اقتصاد استان فارس كه توسط خانه تعاونگران اين استان در شيراز برگزار شد گفت: اگر معتقدیم بهترین فعالیت های اقتصادی در بخش تعاونی ها صورت میگیرد بایستی برنامه هایمان پیوست شبکه تعاون را داشته باشد.
سهراب مختاری با بیان اینکه بایستی مردم نگاهشان به عضویت در تعاونی ها تغییر پیدا کند، ادامه داد: طیف وسیعی با اداره تعاون درگیر هستند و تصمیمات ما تاثیر عمیقی بر روند فعالیت تعاونی ها دارد؛ تلاش داریم با کمک تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق تعاون و خانه تعاونگران بتوان به غنای اقتصادی استان کمک کرد.

دبیراتاق تعاون فارس در همایش نقش تعاونيها در توسعه اقتصاد استان فارس كه توسط خانه تعاونگران اين استان در شيراز برگزار شد با بیان اینکه تعاونی ها توانستند کارآمدتر از دو بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی استان به ایفای نقش بپردازد،افزود: تعاونی ها در سطح استان فارس دلیل مناسبی برای گریز از کاستی ها و نقصان های موجود اقتصادی و اجتماعی هستند و به همین منظور بایستی نقش کنونی آن در فرآیند توسعه استان باز تعریف شود.

در این همايش از فعالان بخش تعاون استان از جمله سعيد رضا عابد مدير امور تعاون استان تجليل شد.صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما