ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

همایش نقش تعاون در توسعه اقتصاد استان فارس برگزار شد


دبيركل خانه تعاونگران در همايش نقش تعاونيها در اقتصاد استان فارس كه توسط خانه تعاونگران اين استان در شيراز برگزار شد به نقش اساسی و کلیدی تعاونی ها در توسعه اقتصاد جامعه اشاره کرد و گفت: بیش از 160 سال است که تعاونی ها یک روش موثر برای اعمال و کنترل معیشت مردم هستند .
علی حسین شهریور بیان داشت: تعاونی ها یک ابزار منحصر به فرد برای دستیابی یه یک یا چند هدف اقتصادی در فضای شدید رقابتي اقتصاد جهاني به شمار می روند.


شهریور ادامه داد: ما در کشور95 هزار تعاونی فعال داریم و از این بین استان فارس سهم 7 درصدی کل کشور را به خود اختصاص داده است به طوریکه از هر 5 نفر یک نفر در توسعه اقتصاد استان نقش دارد.

شهریور تاکید کرد:علی رغم روند رو به رشد تعاونی ها، تعاونی ها با بحران سرمایه، مدیریت، اعتبار وایدئولوژی روبرو هستند و بايد براي گذر از بحرانها و موفق و موثر بودن به آموزش، به روز کردن دانش، اعتماد سازی ، شبکه سازی و تعامل بین تعاونی ها  توجه ويژه داشته باشند.صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما