ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

مدیرعامل خانه تعاونگران با مدیربخش سرمایه گذاری دانشگاه بین المللی تعاون روسیه دیدار و گفتگو کرد


به گزارش روابط عمومی خانه تعاونگران مدیرعامل خانه تعاونگران با دکتر نیکولای چلناک مدیربخش سرمایه گذاری دانشگاه بین المللی تعاون روسیه دیدار و گفتگو کرد.شهریور در این دیداربر لزوم همکاری متقابل و انتقال تجربیات تعاونی بین دو سازمان تاکید نمود.وی افزود: قانون از سرمایه گذاریهای خارجی که موجب رشد اقتصادی ،ارتقای فناوری ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود حمایت می کند. مدیربخش سرمایه گذاری دانشگاه بین المللی تعاون روسیه نیز آمادگی آن دانشگاه را برای تبادل دانشجو و سرمایه گذاری و مشارکت با تعاونیها و اتحادیه های ایرانی در اجرای طرحهای گردشگری ،حمل و نقل و آموزش اعلام نمود.صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما