ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

میمنت آبادی:عملکرد خانه تعاونگران قابل ستایش است.


امیر میمنت آبادی مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در گفتگو با توکا نیوز گفت: عملکرد خانه تعاونگران قابل ستایش است و باید حمایت شده و توسعه یابد. جای تقدیر و تشکردارد که با معرفی تعاون به مردم و اطلاع رسانی جامع  به حل معضل اشتغال ، تورم و گرانی  از طریق تعاون راهگشا هستند.صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما