ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

هیئت مدیره خانه تعاونگران انتخاب شد.


جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  (نوبت اول) خانه تعاونگران درساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1396/06/30  در محل دفتر مرکزی تشکیل شد.

بموجب تصمیمات مجمع عمومی علاوه بر تصویب صورت های مالی ، آقایان علی حسین شهریور، احمد هاشمی، سید محمود رشیدی فرد، اصغر مسعودی و غلامحسین حسینی نیا به عنوان هیئت مدیره انتخاب شدند.

همچنین علی حسین شهریور برای مدت دو سال  به سمت دبیرکل خانه تعاوگران انتخاب شد.

مجمع عمومی حمید رضا البرزی را به عنوان بازرس اصلی و مهرانگیز میکاییلی را به سمت بازرس علی البدل تعیین نمود.صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما