ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

دبیرکل خانه تعاونگران خواستار تهیه برنامه اقدام توسعه تعاون شد


جلسه هم انديشي تعاونگران با شريعتمداري وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ۳ آذر ۱۳۹۸ با حضور مدیران اتاق تعاون ایران و خانه تعاونگران ایران برگزار شد.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه ، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب در سال ۸۴ ابلاغ شد گفت: با ابلاغ این سياستها امیدی در میان فعالان اقتصادی موجی ایحاد شد و شاهد رشد کمی تشکیل تعاونی شدیم  اما نه دولت و نه اتاق تعاون ایران نتوانستند با این موج همراه شوند و برنامه ای برای این استقبال گسترده داشته باشند و در عمل این فرصت به تهدیدی تبدیل شد که اوج آن ناامیدی تعاونگران و از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به بخش تعاونی بوده است.

علی حسین شهریور افزود: سند توسعه بخش تعاون با تاخیر ۸ ساله تهیه و در سال ۹۲ ابلاغ شد و در نتیجه ۸ سال بخش تعاونی بدون یک برنامه عملیاتی پیش رفت.

شهریور با بیان اینکه راههای رفته را تکرار نکنیم و از تجربیات قبل استفاده کنیم افزود : باید اقدامی انجام داد و حرکتی کرد که امید به تعاونیها بازگردد و تعاونگر عملا تغییر را در بخش تعاونی لمس کند.

وی با اشاره به اینکه باید همگرایی میان وزارتخانه ، اتاق تعاون ایران و سایر تشکل ها تقویت و نهادینه شود افزود: اتاق تعاون جایگاه رفیعی در قانون دارد و عضو شوراههای سیاستگذار و برنامه ریز کشور است، بنابر این به همین اندازه هم باید مسئولیت عملی بیشتری بپذیرد.

وی  تحقق برنامه های توسعه بخش تعاونی را در گرو تقویت بنیه کارشناسی وزارتخانه و همچنین اتاق های تعاون دانست و پیشنهاد داد سه برنامه اقدام  برای توسع بخش تعاونی تهیه شود. برنامه اقدام کوتاهمدت، اقداماتی که وزارتخانه و اتاق تعاون باید انجام دهند تا بخش برنامه محور شود، برنامه اقدام میان مدت، با توجه به عمر دو ساله دولت فعلی،  بر پایه موادی از سند فعلی که روی اجرای آن وحدت نظر وجود دارد با تاکید بر استفاده از ظرفیت وزارتخانه و سازمان ها تابعه و چند سازمان همراه و تعاون مدار تهیه شود که زمان و دستگاه مسئول اجرای آن تعیین شده باشد و برنامه اقدام بلند مدت که بر اساس سند نهایی بازنگری شده تهیه شود و نقش اجرایی دولت به مفهوم عام یعنی همه سازمانها و وزارتخانه ها در آن زمانبندی شده تعریف شود.

شهریور تاکید کرد کارگروه پایش و ارزیابی عملکرد و برنامه بخش تعاون تشکیل شود و  همه دست اندرکاران بخش تعاون در آن نقش داشته باشند.صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما