ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

پیام دبیرکل خانه تعاونگران به مناسبت هفته تعاون سال 1402


پیام دبیرکل خانه تعاونگران به مناسبت هفته تعاون سال 1402

 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

 
تعاونگران  و تعاون یاران عزیز:


در سالی که گذشت علیرغم فراز و نشیب های بسیار، با همت همه تعاونگران و تعاون یاران کشور در بخش دولتی و غیر دولتی اتفاقات بسیار خوبی برای توسعه بخش تعاون رقم خورد. یکی از مهمترین آنها که از مطالبات همه کنشگران بخش تعاون اعم از خانه تعاونگران، اتاق تعاون و حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود،  اصلاح و اجرای "سند توسعه تعاون" و شکل گیری "شورای هماهنگی تعاون" بود که با پیگیری و اهتمام معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفا ه اجتماعی در هیات محترم دولت به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.  

بدون شک، توسعه بخش تعاونی به عنوان یک مدل کارآمد برای توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، در گرو گسترش توجهات در ابعاد حمایتی و نظارتی مبتنی بر اجرای کلیه قوانین و مقررات، تدوین و اعلام برنامه ها برای اجرای "سند توسعه تعاون" از سوی همه کنشگران بخش تعاونی می باشد.  در این راستا هم افزایی، هوشیاری، دقت و مطالبه گری مدیران شرکتها و اتحادیه های تعاونی و پایبندی به اصول و ارزش های تعاونی شرط توفیق و خلق پیروزمندانه همت های بزرگ است که تعاونگران شایستگی آن را در عمل به اثبات رسانده اند.

نظر به اینکه، فراهم نمودن زمینه یکپارچگی و نشاط اجتماعی از اهداف مهم و راهبردی تشکیل شرکتهای تعاونی در کشور است ، "خانه تعاونگران"، با تمام توان در گسترش فعالیت های " تعاونی محور" و ترویج "گفتمان تعاون" تلاش می کند و برای سرعت بخشیدن به گسترش این بخش مردمی، پایش و ارزیابی عملکرد  همه دستگاههای اجرایی را که در حیطه "سند توسعه بخش تعاون" مسئولیت دارند، در دستور کار قرار داده است.

انتظار این است، با معرفت عمیق نسبت به شرایط، باور خود را بر ضرورت توسعه و تعمیم فرهنگ تعاون و ارتقاء جایگاه رفیع بخش تعاونی به عنوان یکی از ضرورت های اقتصاد ملی تقویت نموده و در این عرصه بی مضایقه همت گماریم.

آنچه امروز بخش تعاون به آن نیازمند است، جست‌وجوی راهکار های علمی است تا بتواند در گسترش عدالت و تقویت بنیه اقتصادی و رفاه مردم مؤثرتر واقع گردد. لذا انتظار دارد همه کنشگران بخش تعاون با همکاری و تعامل بیشتر با قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) توانمندی و اثربخشی خود را برای طرح و پیگیری مطالبات تعاونگران در مجامع سیاست گذاری، برنامه ریزی و قانونگذاری کشور افزایش دهند و در بهبود فضای کسب و کار تعاونی نقش عملی و تاثیرگذار ایفا نمایند.

هفته تعاون را گرامی می داریم و از تلاش، اهتمام و ابتکارات خانواده بزرگ تعاون که دغدغه پیشرفت و آبادانی کشور و سربلندی ملت بزرگ ایران را دارند، اعم از کارکنان، اعضا و مدیران محترم  شرکتها، اتحادیه ها ، اتاق های تعاون، خانه های تعاونگران، انجمن علمی تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، سازمان تعاون روستایی و سازمان امور عشایر ، برای توسعه و تقویت بخش تعاون قدردانی می نماییم.

با توان و عزمی جزم تر آمادگی خانه تعاونگران را برای تقویت همدلی و برداشتن گام های عملی در مسیر تعالی و ارتقای بخش تعاونی اعلام می نماییم.

علی حسین شهریور

دبیر کل خانه تعاونگران

 صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما